Mam de Huehuetenango nueva ortografía (MAMNO)

Mam

Đọc bản này: Mam de Huehuetenango nueva ortografía

Esta traducción fue publicada por la Sociedad Bíblica de Guatemala en el 2011. Si usted está interesado en obtener una copia impresa, contacte a la Sociedad Bíblica de Guatemala en el sitio www.sbiblica.org/sbg

Nhà phát hành

Bible Society in Guatemala

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Biblia Mam de QuetzaltenangoChuj San Mateo BibleChuj San Sebastian BibleKanjobal BibleKaqchiquel BibleMam de Huehuetenango BibleMam de Huehuetenango nueva ortografíaPokomchi BibleQ'eqchi BibleQ'eqchi BibleQuiché Bible

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!