Naaŋmen Nɔpaalaa Gane (DNTTP)

Dagaare [Southern Dagaare]

Đọc bản này: Naaŋmen Nɔpaalaa Gane

The Bible Society of Ghana Translates, publishes and distributes Scripture in local Ghanaian languages. It had the goal of reaching every Ghanaian home with a Bible. The New Testament in Dagaare is serving an excellent purpose in the lives of Christians and Communities of the Dagaare people. The translation of the Old Testament is currently going on and the churches are waiting patiently for the day when they will have the complete Bible in their language. We urge all to support the Project in prayer and finance to get us there.

Nhà phát hành

The Bible Society of Ghana

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

BAIBLO ALOO NGMAMI KLƆUKLƆU ƆBiblia alo Ŋɔŋlɔ Kɔkɔe La Le Eʋegbe Me 1913Naawuni Kundi KasiNaawuni Kundi Kasi Din Mali Diutɛrɔkanɔnikal LitaafinimaNaaŋmen Nɔpaalaa GaneNew Revised Asante Twi BibleTwerɛ KronkronUWONBƆR A GBƆNPƆŊ LIKƆƆNL

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!