Aymar Bibliia 1986 (AYBOL1986)

Aymar [Central Aymara]

Đọc bản này: Aymar Bibliia 1986

La Sociedad Bíblica Boliviana (SBB), es una asociación civil sin fines de lucro, cuya actividad principal es la difusión de la Palabra de Dios.

La Sociedad Bíblica Boliviana forma parte de la Fraternidad Mundial de Sociedades Bíblicas Unidas (SBU) y fue constituida en Cochabamba, el 3 de septiembre de 1974. Sin embargo, sus labores se remontan a 1827, año en el que la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera comenzó su trabajo en Bolivia.

Se ha recorrido un largo trecho desde la constitución de esta entidad cristiana misionera en 1974 y aún queda mucho por recorrer en la tarea de llevar las buenas nuevas de esperanza a Bolivia y al mundo.

Todos los derechos reservados

Sociedad Bíblica Boliviana

Calle Bolívar E-0332

Casilla 329

Telf: (591) 4 - 4256579

Cochabamba, Bolivia

E-mail: info@sociedadbiblicaboliviana.org

Website: www.sociedadbiblicaboliviana.org

Nhà phát hành

Sociedad Bíblica Boliviana

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Aymar Bibliia 1986Biblia Guarani, Tumpa IñeeDIOSPA QHELQACHISQDIOSPA QHELQACHISQAN DEUTEROCANONICALDios Tatanchispaq Musuq RimayninkunaEw Testamento Chipay TawqkistanManityanati TupaxQullan ArunacaQullan Arunaka DCSilààt tà ‘is, tà ‘no’weenho wikyi’Táurinakene máechejiriruwa’i ema Viya tikaijareTüpä Ñe'ëngagwerTüpä Ñe'ëngagwer

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!