Qheshwa Biblia DC (QCHSB)

Uralan Buliwya runasimi [South Bolivian Quechua]

Đọc bản này: Qheshwa Biblia DC

La Sociedad Bíblica Boliviana (SBB), es una asociación civil sin fines de lucro, cuya actividad principal es la difusión de la Palabra de Dios.

La Sociedad Bíblica Boliviana forma parte de la Fraternidad Mundial de Sociedades Bíblicas Unidas (SBU) y fue constituida en Cochabamba, el 3 de septiembre de 1974. Sin embargo, sus labores se remontan a 1827, año en el que la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera comenzó su trabajo en Bolivia.

Se ha recorrido un largo trecho desde la constitución de esta entidad cristiana misionera en 1974 y aún queda mucho por recorrer en la tarea de llevar las buenas nuevas de esperanza a Bolivia y al mundo.

Biblia Quechua "Diospa Quelqachisqan", 1986, 2017.

Todos los derechos reservados

Sociedad Bíblica Boliviana

Calle Bolívar E-0332

Casilla 329

Telf: (591) 4 - 4256579

Cochabamba, Bolivia

E-mail: info@sociedadbiblicaboliviana.org

Website: www.sociedadbiblicaboliviana.org

Nhà phát hành

United Bible Societies

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Azərbaycan Bibliyası 2008Biblia Dios Habla HoyBiblia Dios Habla HoyBiblia MayaBiblia Reina Valera 1909Biblia Reina Valera 1960Biblia Reina Valera 1995Biblia del Oso 1573Dios Habla Hoy DKDios Rimashcata QuillcashcamiDios habla Hoy Estándar 1994Griffith John Wenli NTJarai NTLengua Sur (Enxet) Nuevo TestamentoMarshman-Lassar Wenli VersionNgünechen Tañi Küme DunguNivaclé BibleNuevo Testamento Toba SurQheshwa Biblia DCReina Valera ContemporáneaSomi He ƆToday's Dari VersionTraducción en Lenguaje ActualTraducción en Lenguaje Actual Interconfesionalمژده برای عصر جدیدព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធកែសម្រួល ២០១៦《文理和合譯本》俄羅斯正教文理《希臘原文新約聖經》附《官話聖詠經》包爾騰-柏漢理淺文理《新約聖經》北京官話譯本委辦譯本施約瑟淺文理聖經楊格非文理《舊約詩篇》淺文理和合《新約全書》湛約翰-韶瑪亭文理《新約全書》白日昇-徐約翰文理新約聖經神天聖書裨治文-克陛存文理《新約全書》

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,013
Tổng số ngôn ngữ:1,365

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!