Ang Biblia, 2001 (ABTAG01)

Filipino [Tagalog]

Đọc bản này: Ang Biblia, 2001

The new Ang Biblia (AB) is the latest revision of the Holy Bible in the Tagalog language. 

In 1902, the American Bible Society (ABS) and British and Foreign Bible Society (BFBS) published the first-ever New Testament in Tagalog. Not long after, the whole Bible was printed in 1905. The translation was called the Ang Biblia. This version was patronized by users of the Tagalog language for a long time. 

Like the first Ang Biblia, this revision is a formal translation. This means that the translators strived to faithfully reflect the form of the original biblical languages into Tagalog, insofar as its grammar and syntax allow. The Biblia Hebraica Stuttgartensia was used as basis for the translation of the Old Testament for this revision. Although the Greek text of Westcott-Hort of 1881 was used for the New Testament of the first Ang Biblia, the translators of this revision used the 4th edition of the United Bible Societies's Greek New Testament.

Nhà phát hành

Philippine Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Ang Bag-ong Maayong Balita BibliaAng Biblia (1905/1982)Ang Biblia (1982)Ang Biblia, 2001Ang Biblia, 2011Ing Mayap a Balita BibliaMaayong Balita BibliaMaayong Balita nga Biblia (2012)Magandang Balita Bible (Revised)Magandang Balita BibliaMagandang Balita Biblia (2005)Marahay na Bareta BibliaMaung A Balita BibliaMaung a Balita BibliaSamarenyo Meaning-Based Bible (1984)Ti Baro a Naimbag a Damag BibliaTi Biblia (1973)

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!