Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH)

Português (Brasil) [Portuguese (Brazil)]

Đọc bản này: Nova Tradução na Linguagem de HojeKinh Thánh âm thanh: Nova Tradução na Linguagem de Hoje

A Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH), foi preparada pela Sociedade Bíblica do Brasil e segue os princípios da tradução de equivalência dinâmica, sendo fiel aos textos originais (em hebraico, aramaico e grego). O sentido do texto é dado em palavras e formas do português falado no Brasil. Foi feito todo o esforço para que a linguagem fosse simples, clara, natural e sem ambiguidades. O texto está de acordo com a reforma ortográfica da Língua Portuguesa. Esta edição contém introdução aos livros da Bíblia, referências cruzadas e notas de tradução. A Sociedade Bíblica do Brasil trabalha para que a Bíblia esteja, efetivamente, ao alcance de todos e seja lida por todos. A SBB é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada a disseminar a Bíblia e, por meio dela, promover o desenvolvimento integral do ser humano. Você também pode ajudar a Causa da Bíblia. Quer saber mais sobre a Bíblia? Junte-se a nós em facebook.com/SBB.Brasil

Nhà phát hành

Sociedade Bíblica do Brasil

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Almeida Revista e AtualizadaAlmeida Revista e CorrigidaNova Almeida AtualizadaNova Tradução na Linguagem de HojeTradução Brasileira

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!