Nouvelle Segond révisée (NVS78P)

Français [French]

Đọc bản này: Nouvelle Segond révisée

This respectful revision of the traditional protestant Bible Louis Segond 1910 Bible combines a translation faithful to the original, with markers in the text to indicate variants, and a readable contemporary French. It is increasingly in demand in churches for Bible study groups.

Une révision respectueuse de la version traditionnelle protestante Louis Segond 1910 qui combine la fidélité aux textes originaux et l'expression dans un français moderne. Aujourd'hui populaire pour l’utilisation dans les groupes d'études bibliques.

Nhà phát hành

Alliance biblique française

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

4 Evangiles en CorseBible en français courantE Nevi Viasta o Psalmo 2004La Bible en français courantNouvelle Bible SegondNouvelle Français courantNouvelle Segond réviséeParole de Vie 2017

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!