Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry) (KEAS)

Bahasa Melayu [Malay]

Đọc bản này: Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)

Keasberry

Benjamin Peach Keasberry was born in Hyderabad in British India in 1811. He studied theology in New Jersey, USA where he learnt New Testament Greek. At seminary he also met and married his wife Charlotte Parker. They came back to the East and reached Macao on 20th February 1839. Keasberry and his wife were denied entry into China and went on another ship and disembarked at Singapore.

Keasberry in Singapore

The Keasberrys became involved with the Malay work with the London Missionary Society (LMS). Keasberry learnt Malay and started Malay language church services.

In 1843 Keasberry acquired a piece of land in Kampong Bencoolen (now Prinsep Street) and set up the Malay Mission Chapel, which is now called Prinsep Street Presbyterian Church (PSPC). Keasberry wrote, published and translated many works into Malay. As the number of Malay Christians grew he realised the need for a suitable translation of the Scriptures into High Malay, which could command the prestige and respect of people from a non‐Christian background.

Keasberry New Testament

The British and Foreign Bible Society (BFBS) asked Keasberry to oversee the production of a new Malay New Testament. With the assistance of S. Dyer, J. Evans and the native Munshi Abdullah, the New Testament in Romanised High Malay was published for BFBS at the Mission Press in Singapore in 1853. The title page read: “Kitab Alkudus: Iya Itu Injil Isa Al‐masih, Tuhan Kami. The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ, in Malay. Diligently compared and revised. 1853.” It was written in a form of High Malay which was understandable and attractive to Malay people who were mainly from a non‐Christian tradition. It was further revised by Keasberry in 1866. Three of the Gospels were also printed separately as Injil Mathias, Injil Lukas and Injil Yahya in Arabic and in Roman script.

Keasberry died in 1875, after 36 years of mission on Singapore. He was buried in Singapore.

Digital Edition

The 1866 Keasberry New Testament text was digitised with the help of MissionAssist in 2017. This was done to mark the 180th anniversary of the Singapore Bible Society. 

Nhà phát hành

British & Foreign Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

An Bibel Kernewek 2019Ar Bibl Santel (Jenkins) 1897Ashiri Aeuitaknup 1897Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Bedell An Biobla Naomhtha 1817Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Contemporary English Version (Anglicised) 2012Cornish Psalter (liturgical) 1997Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Darby's Translation 1890Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019Embéo e Majaró Lucas 1837Good News BibleGood News Bible (Anglicised)Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib (Italia) 1875Inji’l i Muqaddas 1955Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863La Sankta Biblio 1926Lek Jot de Jecu Kritho 1940Levr ar Psalmou 1873Lingjili Matthew ki nache 1816Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)MakrMarku mau sau 1951; ZaiwaMethelokên Hezretê Silêman 1947Metrical Psalms 1650Ne Saint Mark 1774Nene Karighwiyoston Tsinihorighhoten Ne Saint John 1804Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1936 (Bosnia)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Ootech Oochu Takehniya Tinkles St MarkPened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1895Salmau Cân 1621Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)St Paul from the Trenches 1916Te Paipera Tapu 1952Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a'r Salmau Salesbury 1567Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Vangheilu al Matheu 1889Wester Boswell Scripture Selections 1874Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 3rd Revision 1898Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка, 1962

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!