Cornish Psalter (liturgical) 1997 (ASK)

Kernewek [Cornish]

Đọc bản này: Cornish Psalter (liturgical) 1997

Kernewek

Kernewek yw yeth Keltek kewsys gans trigoryon deythyek. Kernewek yw a’n keth devedhyans dell yw an yethow Kembrek ha Bretonek. A-dhia 1967, an yeth re beu ordenys gans Kesva an Taves Kernewek. A-dhia 2002 Kernewek re beu aswonnys avel Yeth Rann-vyghanna a’n Ruvaneth Unys.

Projekt an Bibel Kernewek

Projekt an Bibel Kernewek a veu dallethys yn 1997, gans an amkan a dreylya an Bibel oll dhe Gernewek dhiworth an pennfentynyow Ebrow, Aramaek ha Greka. An Projekt yw resys yn-dann skoes Kesva an Taves Kernewek ha Konsel Ekumenek Epskop Truru rag Servisyow y’n Yeth Kernewek. Yma dhodho skoedhyans ekumenek a’n eseli oll a Eglosyow War-barth yn Kernow. An Testament Nowydh a veu dyllys yn 2004. An Sowter Kernewek yw skrifys y’n system lytherennans Kernewek Kemmyn. Rag pella derivadow gwel http://www.bibelkernewek.com.

© Kesva an Taves Kernewek 1997, 2019

Cornish

Kernewek, called Cornish in English, is a Celtic language spoken by the Cornish people of Cornwall in the south-west of Britain. Cornish is closely related to the Welsh and Breton languages. Since 1967 the language has been regulated by the Cornish Language Board. Since 2002 Cornish has been recognised as a minority regional language of the United Kingdom.

Cornish Bible Project

The Cornish Bible Project was initiated in 1997, with the aim of translating the whole Bible into Cornish from the original Hebrew, Aramaic and Greek. The Project is run under the auspices of the Cornish Language Board, and the Bishop of Truro’s Ecumenical Advisory Group for Cornish Language Services. It has the ecumenical support of all members of Churches Together in Cornwall. An Testament Nowydh (The New Testament) was published in 2004. The Cornish Psalter is written in the Common Cornish spelling system. For more information see http://www.bibelkernewek.com.

© Cornish Language Board 1997, 2019

Nhà phát hành

British & Foreign Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

An Bibel Kernewek 2019Ar Bibl Santel (Jenkins) 1897Ashiri Aeuitaknup 1897Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Bedell An Biobla Naomhtha 1817Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Contemporary English Version (Anglicised) 2012Cornish Psalter (liturgical) 1997Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Darby's Translation 1890Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019Embéo e Majaró Lucas 1837Good News BibleGood News Bible (Anglicised)Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib (Italia) 1875Inji’l i Muqaddas 1955Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863La Sankta Biblio 1926Lek Jot de Jecu Kritho 1940Levr ar Psalmou 1873Lingjili Matthew ki nache 1816Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)MakrMarku mau sau 1951; ZaiwaMethelokên Hezretê Silêman 1947Metrical Psalms 1650Ne Saint Mark 1774Nene Karighwiyoston Tsinihorighhoten Ne Saint John 1804Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1936 (Bosnia)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Ootech Oochu Takehniya Tinkles St MarkPened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1895Salmau Cân 1621Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)St Paul from the Trenches 1916Te Paipera Tapu 1952Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a'r Salmau Salesbury 1567Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Vangheilu al Matheu 1889Wester Boswell Scripture Selections 1874Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 3rd Revision 1898Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка, 1962

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!