Predigimo ä Johannesko 1930 (LOV1930)

Romani: Lovari [Romani Lovari]

Đọc bản này: Predigimo ä Johannesko 1930

Romani Lovari Gospel of John 1930
The Lovari Gospel of John was translated by Jaija Sattler and published in 1930. Lovari is a form of Romani spoken in northern and central Europe, traditionally associated with horse-dealers.
Jajiji (Joseph) Sattler was born in 1902 into a Romany Lovari horse-trading family in Saxony. His family had come to England in 1906 and returned to Germany. He became a Christian in 1925 and entered a mission school in Silesia. He married in 1928.
He worked on translating the Gospel of John from Luther's German Bible into the dialect of Romani Lovari in usage by "norddeutschen Zigeuner" (North-German Gypsies).
He called the book the "O Woyako-Hiro katar o Jesuskasko Christuskasko banasgimmo ä Johannestar" (The Good News of Jesus Christ as told by John) or in German "Evangelium Johannes in Zigeunerisch" (the Gospel of John in Gypsy) and the title on the first page is "Predigimo ä Johannesko" (John's Message). To write down the Lovari text he used conventional German spelling, because his compatriots living in Germany knew the language, and if anyone of them were literate it was only in German. He had no linguistic training, but an article in The Gypsy Lore Society Journal in 1931 reviewed it as high quality reflecting the living language.
Sattler travelled in a vardo (Gypsy caravan), visiting various Kalderash and Lovari settlements in Germany, central and eastern Europe, working as a Bible Society colporteur and selling his own translation. Sattler was deported from Berlin to the Zigeunerlager (Gypsy camp) at Auschwitz in 1943 where he was murdered in 1944.

This was first book of the Bible ever in Romani Lovari. It was published by the Britische und Ausländische Bibelgesellschaft (British and Foreign Bible Society) and printed in Berlin by the Preußische Druckerei‐und Verlags‐A.G. in 1930, and sold for 6d. The text was digitised from an original copy in the British and Foreign Bible Society archives, with the help of MissionAssist, for the United Bible Societies (UBS) Romani Affinity Group digitisation project.

© British and Foreign Bible Society 1930, 2016

Nhà phát hành

British & Foreign Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

An Bibel Kernewek 2019Ar Bibl Santel (Jenkins) 1897Ashiri Aeuitaknup 1897Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Bedell An Biobla Naomhtha 1817Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Contemporary English Version (Anglicised) 2012Cornish Psalter (liturgical) 1997Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Darby's Translation 1890Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019Embéo e Majaró Lucas 1837Good News BibleGood News Bible (Anglicised)Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib (Italia) 1875Inji’l i Muqaddas 1955Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863La Sankta Biblio 1926Lek Jot de Jecu Kritho 1940Levr ar Psalmou 1873Lingjili Matthew ki nache 1816Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)MakrMarku mau sau 1951; ZaiwaMethelokên Hezretê Silêman 1947Metrical Psalms 1650Ne Saint Mark 1774Nene Karighwiyoston Tsinihorighhoten Ne Saint John 1804Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1936 (Bosnia)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Ootech Oochu Takehniya Tinkles St MarkPened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1895Salmau Cân 1621Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)St Paul from the Trenches 1916Te Paipera Tapu 1952Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a'r Salmau Salesbury 1567Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Vangheilu al Matheu 1889Wester Boswell Scripture Selections 1874Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 3rd Revision 1898Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка, 1962

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!