Versiunea Biblia Romano-Catolică 2013 (VBRC2013)

Română [Romanian]

Đọc bản này: Versiunea Biblia Romano-Catolică 2013

Versiunea Biblia Romano-Catolică (Roman Catholic Bible Version)
Copyright © 2013 Departamentul de Cercetare Biblică al Diecezei Romano-Catolice de Iași. All rights reserved. Used by permission.
VBRC reprezintă prima ediție romano-catolică a Bibliei în limba română tradusă după textele originale de pr. Alois Bulai și pr. Eduard Patrașcu, fiind publicată de Editura Sapientia a Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași (Departamentul de Cercetare Biblică) în iunie 2013.

Nhà phát hành

Departamentul de Cercetare Biblică al Diecezei Romano-Catolice de Iași

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Versiunea Biblia Romano-Catolică 2013

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!