Biblia în versuri 2014 (BIV2014)

Română [Romanian]

Đọc bản này: Biblia în versuri 2014

Biblia în versuri (Poetized Bible)
Copyright © 2014 Ioan Ciorca. All rights reserved. Used by permission.
BIV reprezintă o unică adaptare în versuri a Sfintelor Scripturi, realizată de Ioan și Rodica Ciorca. Vechiul și Noul Testament a fost publicate în 2013, respectiv 2014, sub egida Asociației Cultural Creștin Umanitară Ars Vivat, Editura Armonii Culturale, Ediție Princeps, legată în piele și inscripționată cu foită de aur.

Nhà phát hành

Ioan Ciorca

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Biblia în versuri 2014

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!