Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)

Romani: Vlax Ursari

Đọc bản này: Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România)

Cuvânt către cititori

Poporul rromaní prin care se desemnează, în general, etnia cunoscută sub numele de rromi, numără, numai în Europa, câteva milioane de persoane. În ultimii ani, acest popor a început să revină la limba rromaní, în scopul promovării unei culturi proprii. Sunt cunoscute mai multe dialecte rromaní, dar s‐au făcut primii pași spre o limbă literară comună. În acest sens, s‐a creat și un alfabet standard al limbii rromaní.

Cu toate acestea, Societățile Biblice Unite (United Bible Societies) consideră că fiecare persoană are dreptul să citească Biblia în limba maternă, transcrisă într‐un alfabet și într‐o ortografie care îi sunt cunoscute. În această idee, Societatea Biblică Interconfesională din România, (SBIR), susținută și de Societățile Biblice Unite, a decis să înceapă, cu titlu experimental, traducerea Evangheliilor în limba rromaní.

Publicăm acum Evanghelia după Matei (ROMURS), în dialectul ursarilor, pe baza versiunii românești din ediția Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Menționăm că la începutul anului a apărut sub egida SBIR, Evanghelia după Marcu, în dialectul căldărarilor. Pentru aceste două tipărituri am utilizat alfabetul românesc, comun celei mai mari părți a adulților din România.

Dorim să cunoaștem părerea Dumneavoastră asupra acestei traduceri. Ar fi important pentru noi să știm ce ați dori să citiți în viitor.

© Societății Biblice Interconfesionale din România 1996

Word to the readers

The Romani people, generally designated as the Roma ethnic group, amount to several million people in Europe alone. In recent years, this nation have began to recover their Romani language, to promote their own culture. Romani dialects are known, but they have taken the first steps towards a common literary language. In this respect, they have created a standard Romani language alphabet.

However, the United Bible Societies (United Bible Societies) believe that everyone has the right to read the Bible in their mother tongue, transcribed in an alphabet and orthography familiar to them. Therefore the Interconfessional Bible Society of Romania (SBIR), supported by the United Bible Societies, decided to start on a trial basis, translations of the Gospels into the Romani language.

This Gospel of Matthew published in the Usari dialect was translated from the Romanian Sinodal edition approved by the Romanian Orthodox Church. It is produced along with the Gospel of Mark in the Kalderash (coppersmith) dialect. These two editions are produced in the Romanian alphabet, shared by most of the adults in Romania.

We want to know your opinion of this translation. It would be important for us to know what you want to read in the future.

© 1996 Interconfessional Bible Society in Romania 

Nhà phát hành

Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR)

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru CornilescuEvanghelia pala o Marco 1996 (căldărarilor România)Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România)Română Noul Testament Interconfesional 2009Traducere Literală Cornilescu 1931

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!