IBUKU RĨA ŨHORO ŨRĨA MWEGA (GIKCL)

Kikuyu

Đọc bản này: IBUKU RĨA ŨHORO ŨRĨA MWEGA
/p The Gikuyu people belong to the Bantu group. They reside in the Central Province of Kenya. They are over 6 million of them in number. Their main pre-occupation is cash crop farming (especially coffee and tea) and dairy farming. They are also business oriented. Three-quarters of the community are Christians. Pockets of Islam and traditional religion do exist. The first Gikuyu Bible was published in 1951. The change in the language over the years necessitated a new translation of the Bible. This was started in 1983 and ended in 2002. The new Bible was launched in 2008 and was an instant hit with the community. The typesetting of the same in a 040 format has also been done resulting in a portable format of the Bible. The Bible Society is also soon embarking on a Gikuyu-English diglot (based on this new version) to cater for a large section of the community including the clergy and professional laity that is involved in various ministries.

Nhà phát hành

Bible Society of Kenya

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

BUKUIT NE TILIIL Sireet ne Dutero KanonBiblia Ilagho Jiboie Kwa Wandu WoseBiblia SinyatiBukuit Ne TililGikuyu Common Language with DCIBUKU RĨA ŨHORO ŨRĨA MWEGASwahili Revised Union VersionSwahili Revised Union Version

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!