I Giăng 1:7

Câu Kinh Thánh trong ngày - ngày 85 - hình ảnh 45923 (I Giăng 1:7)
I Giăng 1:7