Tình Yêu và Hôn Nhân

5 Ngày

Khi bạn suy gẫm về hôn nhân theo lời Kinh Thánh, Chúa sẽ bày tỏ những bài học sâu nhiệm và giúp quan hệ hôn nhân của bạn trở nên gắn kết mạnh mẽ hơn. Kế hoạch "Tình Yêu và Hôn Nhân" mỗi ngày sẽ tập trung vào một đoạn Kinh Thánh và lời dẫn để giúp bạn thảo luận và cầu nguyện cùng người bạn đời. Kế hoạch năm ngày này là một cam kết ngắn hạn nhằm giúp bạn đầu tư vào mối quan hệ trọn đời của bạn.

Nhà phát hành

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất