Những Ẩn Dụ của Chúa Giê-xu

36 Ngày

Kế hoạch này sẽ đưa bạn qua những câu chuyển ẩn dụ của Chúa Giê-xu, khám phá một số bài học vĩ đại nhất của Ngài có ý nghĩa với bạn! Bài học diễn ra trong nhiều ngày cho phép người đọc theo kịp bài học và có thời gian để suy ngẫm và được khích lệ bởi tình yêu và quyền năng của Chúa Giê-xu!

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Hội Thánh Trinity New Life đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.trinitynewlife.com/

Thông tin phát hành

Hơn 50000 lượt hoàn tất