Chuyến hành trình qua Tin Mừng theo thánh Lu-ca và sách Công vụ Tông đồ

Chuyến hành trình qua Tin Mừng theo thánh Lu-ca và sách Công vụ Tông đồ

40 ngày

Hành Trình Xuyên Suốt Sách Lu-ca & Công vụ Các Sứ đồ truyền cảm hứng cho các cá nhân, nhóm nhỏ và gia đình đọc xuyên suốt sách Lu-ca và sách Công vụ Các Sứ đồ trong 40 ngày. Kế hoạch này lồng ghép các phim hoạt hình và những tóm tắt sâu sắc để giúp người tham gia gặp gỡ được Chúa Giê-xu và hòa vào cấu trúc văn chương cũng như dòng suy tưởng tuyệt vời của Lu-ca.

Nhà phát hành

Chúng tôi muốn cảm ơn BibleProject đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://bibleproject.com

Thông tin phát hành