Cuộc Chiến Tâm Trí

14 Ngày

Cuộc sống có thể tấn công bất cứ người nào trong chúng ta ở thời điểm chúng ta không cảnh giác. Khi cuộc chiến bắt đầu nổi sóng trong tâm trí của bạn, kẻ thù sẽ sử dụng mọi công cụ trong kho vũ khí của mình để làm suy yếu mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời. Nhưng bạn không phải là nạn nhân của hắn. Sự tĩnh nguyện sẽ trang bị bạn những cảm hứng của niềm hy vọng để bạn chế ngự sự giận dữ, sự thất bại, sự kết tội, sợ hãi, nghi ngờ..bạn định rõ nó. Những hiểu biết sâu sắc sẽ giúp bạn phát hiện ra âm mưu của kẻ thù để gây nhầm lẫn và nói dối với bạn, đối đầu với mô hình phá hoại tư tưởng, tìm thấy sự chiến thắng trong việc thay đổi suy nghĩ, gia tăng sức mạnh, sự động viên và điều quan trọng nhất, chiến thắng mọi cuộc chiến trong tâm trí của bạn. Bạn có sức mạnh để chống lại và đó là điều cần thiết mà bạn làm.. thậm chí chỉ xảy ra một lần trong đời!

Nhà phát hành

Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn đến Joyce Meyer Ministires đã cung cấp kế hoạch đọc này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.joycemeyer.org

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất