Ngày mới, một chính bạn thật mới.

14 Ngày

Cách mà bạn chọn lựa những điều đầu tiên trong ngày của mình là một điều hết sức quan trọng - việc dành một ít phút mỗi buổi sáng với Chúa là một cơ hội giúp bạn bắt đầu một bước đúng đắn và còn mang đến cho bạn một sự rõ ràng trong cuộc sống. "Ngày mới, một chính bạn thật mới" trao đến bạn cơ hội ấy. Trong bài suy gẫm thú vị này, được thu thập từ một số sách khá nổi tiếng của Joyce, bạn sẽ nhận được một lời tươi mới từ Chúa mỗi ngày. Trước khi bạn nhận lấy những thử thách mà cuộc sống có thể sẽ mang lại, hãy khởi động mỗi ngày mới với sự khích lệ và sức mạnh, sự nhắc nhở về lòng nhân từ của Chúa cùng bức tranh của Ngài. Hãy trở thành một "chính bạn" mới hơn mà mỗi ngày mới có thể mang lại!

Nhà phát hành

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mục vụ Joyce Meyer đã chia sẻ kế hoạch này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: www.joycemeyer.org

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất