Nghe Đức Chúa Trời Mỗi Buổi Sáng

14 Ngày

Trong thế giới ngày nay, chúng ta bị bao quanh bởi tiếng ồn. Chúng ta bị choáng ngợp bởi những tiếng nói xung quanh chúng ta - con cái, bạn bè, người phối ngẫu của chúng ta, ngay cả chính chúng ta. Bị phân tâm bởi những âm thanh này, chúng ta sớm quên cách lắng nghe tiếng nói quan trọng nhất trong tất cả - tiếng phán của Đức Chúa Trời. Phần tĩnh nguyện này cung cấp những lời nhắc nhở ngắn và tiếp thêm sức để truyền cảm hứng và giúp việc dành thời gian với Đức Chúa Trời là ưu tiên hàng đầu của bạn, phát triển niềm đam mê cho thời gian hàng ngày với Ngài, hiểu những câu trả lời của Ngài cho lời cầu nguyện của bạn, và duy trì các mối quan hệ của bạn trong khi dành nhiều thời gian cá nhân với Đức Chúa Trời hơn. Bắt đầu ngày mới với một người không chỉ yêu bạn nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng mà còn có tất cả các câu trả lời bạn sẽ cần!

Nhà phát hành

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Mục vụ Joyce Meyer đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập: www.joycemeyer.org

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất