Tình yêu thật là gì?

Tình yêu thật là gì?

12 ngày

Mọi người đều muốn biết tình yêu thật là gì. Nhưng chỉ một số người tìm kiếm những gì Kinh Thánh nói về tình yêu. Yêu là một trong những chủ đề trọng tâm của Kinh Thánh và là phẩm hạnh quan trọng nhất trong cuộc sống của Cơ Đốc Nhân. Kế hoạch này của Mục Vụ Thistlebend khám phá ý nghĩa tình yêu theo quan điểm Kinh Thánh và học biết làm thế nào để kính mến Đức Chúa Trời và yêu người lân cận hơn.

Nhà phát hành

Chúng tôi muốn gởi lời cám ơn đến Thistlebend Ministries đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo tại: www.thistlebendministries.org

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất