Không Bị Từ Bỏ: Kiếm Tìm Tự Do Với Tư Cách Là Con Trai & Con Gái Của Một Người Cha Hoàn Hảo

Không Bị Từ Bỏ: Kiếm Tìm Tự Do Với Tư Cách Là Con Trai & Con Gái Của Một Người Cha Hoàn Hảo

5 Ngày

Louie Giglio, Mục sư và Người sáng lập Passion Movement, chia sẻ kế hoạch tĩnh nguyện 5 ngày này để hiểu thêm về đặc tính của Đức Chúa Trời trong một cách thay đổi cuộc sống - như một Người Cha toàn hảo người muốn bạn bước trong sự tự do bởi vì tình yêu của Ngài với con trai và con gái của Ngài.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Lifeway Christian Resources đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://notforsakenbook.com/

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất