Cầu nguyện cho Y-sơ-ra-ên

Cầu nguyện cho Y-sơ-ra-ên

5 Ngày

70 năm về trước, nhà nước Y-sơ-ra-ên tuyên bố độc lập. Sự ra đời bất ngờ của nền dân chủ này tượng trưng cho một phép màu lớn lao và sự ứng nghiệm ngoạn mục cho lời tiên tri của Kinh Thánh. Kinh Thánh bày tỏ chúng ta nên cầu nguyện cho hoà bình của Giê-ru-sa-lem. Sau đây là một vài cách bạn có thể cầu nguyện:

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Mục vụ Quốc tế Jewish Voice đã cung cấp kế hoạch đọc này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: https://www.jewishvoice.org/read/blog/12-ways-pray-against-anti-semitism

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất