Génesis 1:9

Génesis 1:9 CONNTPO

Tsonsi Chigaja su: “Na'en'su shave'pa fae'ttinga bosi san'ame attianjan.” Tsa'caen susi tsa'caen tsu da.
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:9