Génesis 1:5

Génesis 1:5 CONNTPO

Sinttia'ye attufaemba a'tatssia'ma a'tave inisian. Toya'caen sinttiamajan coseve inisian. Tsa'caen inisiansi cosepa a'tapa primer a'ta tsu.
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:5