Génesis 1:4

Génesis 1:4 CONNTPO

Pa'cco a'tatssia've dapa ñotssisi Chigaja attepa in'jamba avujatssi. Avujatssipa Chigaja a'tatssia'ma attufaen sinttia'ye.
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:4