Génesis 1:3

Génesis 1:3 CONNTPO

Tsa'caen ñoñamba Chigaja su: “A'tatssia've daja.” Chiga tsa'caen su'ninda pa'cco a'tatssia've da.
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:3