Génesis 1:23

Génesis 1:23 CONNTPO

Tsa'caen susi cosepa a'tasi quinto a'ta tsu.
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:23