Génesis 1:19

Génesis 1:19 CONNTPO

Cosepa a'tasi cuarto a'ta tsu.
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:19