Génesis 1:17

Génesis 1:17 CONNTPO

Tsa'caen agattoemba sefacconga ancaen cuintsu andenga attiamba
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:17