Génesis 1:13

Génesis 1:13 CONNTPO

Cosepa a'tasi tercer a'ta tsu.
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:13