Génesis 1:10

Génesis 1:10 CONNTPO

Tsa'caen dasi Chigaja san'ama andeve inisian. Tsa'caen na'en fa'enga bo'choma'qque marve inisian. Inisiamba pa'ccoma camba ñotssisi attepa avujatssi. Avujatssipa
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:10