Génesis 1:1

Génesis 1:1 CONNTPO

Me'ttia'ye Chigaja sefacco, andeve'qque agattoen.
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:1