Mateo 1:15

Mateo 1:15 SNNNT

Eliud yua Eleazar pë'caguë baquëña. Eleazar yua Matán pë'caguë baquëña. Matán yua Jacob pë'caguë baquëña.
SNNNT: Riusu cocabera: mai ëjaguë Jesucristo ba'iyete toyani jo'case'e'ë
Chia sẻ