Luke 15
YIJ
15
Nyirtingu Manyka Wantharna Ngurray
11Papuna kanjarna kuyharraw manykawuyhaw. 12Nyirtingku manyka wangkana ngunatharntu papu, “Papu, nyinta nyurntiwarnayi, nyinta yungkway ngaliyaw ngurrinngaliyu. Nygayi prupi ngurrinngali nyinkarntu yalampa.” Papuna julu yungkuna ngurrinngali ngunatharntu manykawuyhaw.
13Mirnawa, nyirtingu manyka wantharna ngurray, kraparna muni pangkarringumarnu ngurrarta warruwarta. Nyirtingu manyka yurlumarna juluwarlu muni. 14Yala ngunana parni jajawa, muni warrimartawa. Maynu ngunana. Nganimakay ngumana? Ngunhangaatu ngurra thaka warrimarta. Ngunana kamungu puwarri. Ngunana mirtaawarlu mankuna thakay. 15Nyirtinguna jaapu mankuna. Ngunana kraparna thakay yungkway ngurralaw yartmayalaw. 16-17Yala nyirtinguna kamunguwa. Ngunana ngarrkuna ngurralayarntu thakay.
Ngunana krukanjarna, Ngananyu mirtawarlu ngayu yungkuna thakay. Papula parni maru ngartangali muntiwa ngarrkungu thakay. Maynu ngayi. Ngayi parni kamungu. 18Ngunana krukanjarna, ngayi kalinjarri papunguwarta. Ngunana krukanjarna, ngani ngayi wangkay papungu. Ngayi wangkay ngunaku, “Wajimunti ngayi parnina. Wajimana nyinkarntu wirrartku. Wajimana Papungarntu Minkalarntu wirrartku.” 19Ngayi wangay papungu, “Ngayi wajimunti nyinkarntu mirtawa manyka nyirtinguna. Ngayi nyinkarntu mirtawa manyka parni yala. Ngayi warkinman nyinkarntu parni.”
20Nyirtinguna manyka kalinjarrina ngurrarta. Papuna nawuna manykay warruwaymu kanangkarriyangu. Papuna mirta payawirrina, ngunana ngurruwarnina. Karramana ngunatharntu manykay.
21Nyirtingunampa wangkana papungu, “Wajimunti ngayi parnina. Wajimana nyinkarntu wirrartku. Wajimana Papungarntu Minkalarntu wirrartku. Ngayi wajimunti nyinkarntu manyka nyirtinguna. Ngayi nyinkarntu mirtawa manyka parni yala.”
22Papuna yunina ngunatharntu warkinmanngali. Wangkana, “Kanangkarrima murtimarnu. Krapanma klinpala warangali wanthakay ngularta. Jujiku wanthanma jinangka. Murtimanma. 23-24Ngayintharri kumalamarri ngarrkway. Ngayintharriyarntu yangupala puliman nyurntimanma. Ngayintharri ngarrkway.”
25Marartana manka kanangkarrina warkamulangu. Ngunana nawuna juluu ngarrkungu.
26-30Ngunana payawirrina. Papuna wangkana, “Kanangkarrima ngayintharriyarta ngarrkway. Nyinkarntu maraa wantharna ngurray. Yala kalinjarrina ngunana.” Mararta wangkana, “Nyinta ngayu mirta nyurntimana pulimanku. Ngayi parinina mirtawaji.”
31Papuna wangkana marartangu manykay, “Nyinta parnina ngayhala. Ngani ngarntu nhungkiirri yala, julu nyinkarntu. 32Ngayuwarta parni ngurru. Nyinkarntu marraa ngurray wantharna. Yala ngunana kalinjarrina. Kuway, kanangkarrima ngayintharriyarta ngarrkway.”