Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Xa-cha-ri 6:9

Xa-cha-ri 6:9 BPT

CHÚA phán cùng tôi như sau

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi