Tình ca 2:9

Tình ca 2:9 BPT

Người yêu tôi giống như con sơn dương hay con nai tơ, Kìa, chàng đứng sau tường lén nhìn qua cửa sổ, qua bức mành.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ