Tình ca 2:6

Tình ca 2:6 BPT

Tay trái của người yêu tôi kê dưới đầu tôi, tay phải chàng ôm chặt lấy tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ