La-mã 7:19

La-mã 7:19 BPT

Điều thiện mình muốn làm, thì không làm, nhưng lại làm điều ác mà mình không muốn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLa-mã 7:19