La-mã 7:15

La-mã 7:15 BPT

Tôi không hiểu điều mình làm. Tôi không làm điều mình thích mà lại làm điều mình ghét.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLa-mã 7:15