La-mã 7:14

La-mã 7:14 BPT

Chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi không thiêng liêng vì tôi làm nô lệ cho tội lỗi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ