La-mã 5:7

La-mã 5:7 BPT

Dù là người tốt đi nữa, cũng ít ai chịu hi sinh tính mạng để cứu người khác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLa-mã 5:7