La-mã 5:4

La-mã 5:4 BPT

Nhẫn nhục rèn luyện cá tính, cá tính đưa tới hi vọng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ