Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Khải thị 3

3
Thư gởi hội thánh Xạt-đi
1“Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Xạt-đi như sau:
Đấng có bảy linh thần và bảy ngôi sao phán:
Ta biết công việc ngươi. Ngươi có tiếng là sống mà thật ra là chết. 2Hãy thức dậy! Hãy tỏ ra mạnh bạo trước khi những gì còn sót trong ngươi bị chết mất hoàn toàn. Ta thấy công việc ngươi còn thiếu sót lắm trước mặt Thượng Đế ta. 3Cho nên đừng quên những gì mình đã nhận và nghe. Hãy vâng theo đó và ăn năn. Ngươi hãy tỉnh giấc, nếu không ta sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm, vì ngươi cũng không biết lúc nào ta đến.
4Nhưng ở Xạt-đi ngươi còn có một số ít người chưa làm dơ áo xống mình cho nên họ sẽ cùng đi với ta và được mặc áo trắng vì họ xứng đáng. 5Kẻ nào thắng cũng sẽ được mặc áo trắng như họ. Ta sẽ không xóa tên họ khỏi sách sự sống nhưng sẽ nhìn nhận họ là những người của ta trước mặt Cha ta và các thiên sứ. 6Ai có tai nghe, hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh.”
Thư gởi hội thánh Phi-la-đen-phia
7“Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Phi-la-đen-phia như sau:
Đây là lời phán của Đấng thánh và chân thật, Đấng cầm chìa khóa của Đa-vít. Hễ Ngài mở cửa thì không ai đóng được và hễ Ngài đóng thì không ai mở được.
8Ta biết công việc ngươi. Ta đã mở một cửa trước mặt ngươi, không ai có thể đóng được. Ta biết ngươi tuy sức kém nhưng chịu vâng theo lời dạy của ta, không chối bỏ danh ta. 9Có những kẻ thuộc hội#3:9 hội Nguyên văn, “hội đường.” quỉ Sa-tăng tự nhận là người Do-thái nhưng thật ra không phải vì chúng nói dối. Ta sẽ khiến chúng nó đến quì dưới chân ngươi để chúng biết rằng ta yêu ngươi. 10Ngươi đã vâng theo lời dạy của ta, không chối bỏ đức tin mình cho nên ta sẽ tránh cho ngươi khỏi gặp cảnh khổ sẽ đến trên khắp thế gian. Cảnh khổ ấy là cách ta thử nghiệm mọi người trên thế gian.
11Ta sắp đến rồi. Hãy giữ vững điều ngươi có để không ai lấy mão triều thiên của ngươi. 12Kẻ nào thắng ta sẽ cho làm cột trụ của đền thờ#3:12 đền thờ Nhà của Thượng Đế—nơi dân Chúa thờ phụng và phục vụ Ngài. Thượng Đế ta, họ sẽ ở đó mãi mãi. Ta sẽ khắc trên họ danh của Thượng Đế ta và tên của thành Thượng Đế, tức Giê-ru-sa-lem#3:12 Giê-ru-sa-lem Thành phố thiêng liêng mà dân Chúa cùng sống với Ngài. Xem thêm Khải 21:22. mới từ trời xuống. Ta cũng ghi trên họ tên mới của ta. 13Ai có tai nghe, hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh.”
Thư gởi hội thánh Lao-đi-xê
14“Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Lao-đi-xê như sau:
Đấng A-men,#3:14 A-men Chỉ về Chúa Giê-xu; cũng có nghĩa là hoàn toàn đồng ý với điều người nào nói. là người làm chứng chân thật, nguồn sáng tạo của Thượng Đế, phán như sau:
15Ta biết công việc ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ta ước gì ngươi hoặc nóng hoặc lạnh thì tốt! 16Nhưng vì ngươi âm ấm—không nóng cũng không lạnh—cho nên ta sẽ phun ngươi ra khỏi miệng ta. 17Ngươi nói, ‘Ta giàu có rồi nên ta không cần gì cả.’ Nhưng ngươi không biết mình khốn đốn, đáng thương, nghèo khó, đui mù và trần truồng. 18Ta khuyên ngươi hãy mua vàng đã thử lửa của ta để ngươi giàu có thật sự. Hãy mua áo trắng của ta để mặc và che giấu sự trần truồng xấu hổ của ngươi. Hãy mua thuốc xức mắt của ta để ngươi thấy cho rõ.
19Ta sửa trị kẻ ta yêu. Cho nên ngươi hãy hăng hái làm điều phải, hãy ăn năn hối hận đi. 20Nầy ta đang đứng gõ nơi cửa. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào dùng bữa với người ấy và người ấy với ta.
21Kẻ nào thắng sẽ được ngồi với ta trên ngôi ta, cũng như ta đã thắng và đang ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài. 22Ai có tai nghe, hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh.”

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi

;