Thi thiên 80:15

Thi thiên 80:15 BPT

Chính tay Ngài trồng mầm non nầy và vun xới nó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ