Thi thiên 65:13

Thi thiên 65:13 BPT

Các đồng cỏ đầy dẫy gia súc, các thung lũng tràn ngập ngũ cốc. Mọi thứ trên đất đều reo mừng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ