Thi thiên 65:12

Thi thiên 65:12 BPT

Cỏ xanh mọc kín sa mạc, sự vui mừng bao phủ đồi núi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ