Thi thiên 58:1

Thi thiên 58:1 BPT

Hỡi các quan cai trị, các ngươi cân nhắc đúng đắn chăng? Có phân xử công minh chăng?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.