Thi thiên 143:6

Thi thiên 143:6 BPT

Tôi giơ tay lên cùng Ngài và cầu nguyện. Như đất khô hạn cần nước. Tôi khao khát Ngài. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi thiên 143:6